Jednokrevetna soba

Jednokrevetna soba

Hotel “Timok” raspolaže sa 10 jednokrevetnih soba. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj. …

Vidi detalje
Hotel “Timok” raspolaže sa 20 dvokrevetnih soba. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj.… Vidi detalje

Dvokrevetna soba

Hotel “Timok” raspolaže sa 20 dvokrevetnih soba. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj. …

Vidi detalje
Hotel “Timok” raspolaže sa 4 porodičnih soba. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj.

… Vidi detalje

Porodična soba

Hotel “Timok” raspolaže sa 4 porodičnih soba. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj. …

Vidi detalje
Hotel “Timok” raspolaže sa 2 apartmana. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj.

… Vidi detalje

Apartman

Hotel “Timok” raspolaže sa 2 apartmana. Sve sobe ovog tipa su opremljene sa pažljivo biranim detaljima za vaš maksimalan ugođaj. …

Vidi detalje